Specjalizacje prawne

W praktyce prawnej istnieje specjalizacja, jak ma to miejsce w wielu innych dziedzinach życia o rozległym polu działania. Większość kancelarii adwokackich definiuje swój teren działania formalnego. Najczęściej spotykane są biura, zajmujące się prawem cywilnym, pracy, gospodarczym czy karnym. Zdarzają się przy tym sytuacje, gdy klient biura ze swoją sprawą przekracza grancie jednej dziedziny prawnej na rzecz innej. Jeśli firma jest obsługiwana przez biuro prawne w zakresie prawa handlowego, a zaistnieje sytuacja poważnego uchybienia ze strony jednego z kontrahentów, może pojawić się konieczność uruchomienia instrumentów prawa karnego. Niektóre kancelarie, jak biuro mecenas Izabeli Duracz-Załęckiej podejmują się całościowej obsługi spraw klienta, zaś inne będą poszukiwać wsparcia innego prawnika, przekazując dany obszar sprawy do poprowadzenia.KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Izabela Duracz-Załęcka
Szewska 2
87-100 Toruń
tel. 781 939 654